Product Data Intelligence

För att få insikt från er data, måste ni kunna förstå produktdata och vad den kan berätta för er. Det är där de flesta traditionella "business intelligence" lösningar sviker tillverkarna. Vi är annorlunda. Upptäck vår intelligenta lösning för produktdata, och se hur vi kan hjälpa er.

Sammanlagd

Mycket av den information ni behöver för att ge den insyn ni behöver finns i en kombination av källor, t.ex. affärssystem, kalkylblad och databaser.

Dessutom behöver ni data som representerar hela den fysiska produkten och dess egenskaper.

Aggregate.fw

Ifrågasätta

Med access till data så vill man gärna hitta rätt information.

Ett intelligent sök och frågesystem kan bli nyckeln till framgång.

Med innovativ sökhjälp slipper ni använda gamla tidens PLM/PDM/ERP/MPS-sök med strikta strukturer, svåra, stela och stora datamodeller.

Vårt nya data språk förstår produktdata och hittar även helt andra relationer t ex form, siluett, mönster eller liknande.

Actify plugin skapar databilder från databaser t ex PLM/ERP/MPS eller stora ekonomisystem.

Alla kan använda systemet oavsett roll.

 Query.fw

Visualisera

Det gamla sättet att visualisera var att läsa eller se en statisk rapport som bara berätta vad som stog på sidan eller skärmen.

Det nya sättet att visualisera är att presentera data på ett dynamiskt sätt, genom att re-order datan, så kan ni få ny eller djupare insyn.

Genom att låta den ställa komplexa frågor om sambanden mellan de fysiska attributen och andra värden som tid, kostnad, material och människor, är er data inte längre statisk kunskap, utan en källa till insyn.

 Visualize.fw