Smart Catalog

Förmågan att hitta den information ni letar efter, har en betydande inverkan på erat företags resultat. Otaliga timmar går till spillo, och miljontals dollar, på ineffektiva eller överbyggda lösningar för att hantera dina visuella data. Låt vår Smart Catalog visa er hur man kan lösa detta problem. Snabbt. Enkelt

Konvertera

För att skapa en smart katalog, måste du först konvertera filen från dess nativa format till ett lätt men intelligent visbart format, utan förlust av korrekthet eller fullständighet.

Våra lösningar ger er total kontroll över processen.

Convert.fw

Organisera

När de har konverteras, kan era produktdata nu organiseras och klassificeras efter sina egenskaper, såsom material, former, system för ursprung, eller nästan vilket attribut som helst. Miniatyrer möjliggör enkel visuell identifiering av katalogiserade poster.

Er smarta katalog kan upprätthållas automatiskt genom att samordna det med era CAD eller PDM-system.

Organize.fw

Jämföra

Din smarta katalog kan nu vara källan till insyn av produktdata, där ni har möjlighet att ställa frågor, till exempel:

Vilka komponenter eller delsystem är lika eller olika?

Som har dessa egenskaper gemensamt?

Vilka är funktionella dubbletter eller nära approximationer?

Compare.fw