Produkter

Actifys teknologier och lösningar hjälper företag att framgångsrikt möta de geografiska, ekonomiska och globala utmaningarna att göra affärer 2013. Till skillnad från traditionella affärsapplikationer, förstår vi produktdata och hur man ger insyn i de operativa frågorna inför dagens moderna tillverkare, däribland verkstadsindustrins perspektiv. Från Viewing till Smart Catalog, från Publishing till Dataupptäckt, kan vi hjälpa till.

 

SpinFire

SpinFire - Att få insyn från er produktdata på en grundläggande nivå innebär att kunna se designen, att ha förmåga att analysera dessa data och sedan kommunicera med andra och berätta vad uppgifterna betyder. Actifys SpinFire är den ledande prudktdata-visaren som finns på marknaden.

Det ger en mängd av funktioner, inklusive import av CAD-data utan översättare, full manipulation av visningsutrymme, mätningar, sektionering, skapa nya vyer, ändra utseenden såsom färger och användning av transparens, och lägga till etiketter och dimensioner. När det är klart, kan resultaten publiceras på webben för visning med en gratis läsare, eller publiceras som en 3DPDF. Se hur lätt SpinFire är att använda och distribuera - Ladda ner här.

Öppna CAD-filer - mät, analysera enkelt med SPINFIRE ULTIMATE

SPINFIRE - Open CAD - No CAD Needed - Smart CAD-VIEWER
En av de mest kända, lättanvända med högsta toleranser.
SPINFIRE öppnar & mäter & analyserar - perfekt för tillverkande företag.
Slipp dyra, avancerade cad-program - kom igång direkt med Spinfire.
Låt cad-konstruktörer göra sitt jobb dvs ni slipper fråga och störa och
ni kan direkt själva med hjälp av Spinfire´s stödfunktioner få mått enkelt
eller utöka det hela och bli avancerat
Notera: ni jobbar mycket fortare än i vanligt cad-program.

Inzight

Inzight - Tillverkarna har idag en mängd uppgifter till sitt förfogande, men sällan kan de få en bra insyn från dessa data, eftersom dagens business intelligence-lösningar inte förstår produktdata. Dessutom är traditionella BI strategier anpassade för att lösa helt andra problem såsom försäljningsprognoser och finansiell resultatuppföljning.

Centro

Centro - Organisationer som har avancerade krav för viewing där stora mängder data är inblandade, där integrationen av processen för att skapa synliga data till en PDM, PLM, eller ECM-system behövs, eller där partiet eller automatiserad publicering krävs, behöver server-side kapacitet att hantera behandlingen. Actify skapade Centro för att betjäna dessa kunder och har lagt till funktioner som Smart Catalog, som använder formigenkänning-teknik till Centro plattformen.

Centro kan konvertera nästan alla CAD eller standard dataformat såsom STEP eller JT till något annat format, det kan publicera SpinFire data till 3DPDF mallar eller till ett webbsynligt format. Den har integration API's för att länka till alla av företagets dataresurser och kan styras av ett annat program för triggning av process eller någon annan uppgift. Skapa en Smart Catalog ger organisationen ett enkelt sätt att hitta den information de behöver för att stödja deras roll. Ta reda på hur Centro kan hantera dina Viewing och Publishing behov här.