Inzight

Vad är Product Data Intelligence?

I dagens dynamiska affärsklimat har business intelligence blivit mycket mer än en intressant IT-strategi. Det är en konkurrenskraftig nödvändighet i alla branscher, inklusive tillverkning. Dagens tillverkare har dock olika behov, och traditionella Business Intelligence-lösningar kommer inte att få jobbet gjort.

Det viktiga med Product Data

Nästan varje produkt som används i dag är konstruerad och tillverkad med datorgjord design. Vi kallar detta product data och varje lösning som är involverad i att ge insyn i frågor som berör produkten, måste förstå produktdata, oavsett form.

Få insyn från Product DataInsight

Det finns ett antal nivåer av insyn som kan fås av produktdata.

På individnivå behöver en arbetstagare fakta, såsom vad är diametern på detta hål eller arean av denna yta.

På institutionsnivå, är behovet lite mer komplicerat, till exempel hur många delar av liknande natur har jag, eller hur många dokument som innehåller denna ihopsättning jag publicerat.

Men på företagsnivå, omfattar behovet av insyn att kunna ställa frågor om produktdata. Datan kan finnas i andra applikationer såsom PLM eller ERP, eller kanske finns i spreadsheets var som helst genom hela organisationen. Att kunna hitta svar oavsett källa är vad vi menar med Product Data Intelligence.

VIMX.fwIntroducerar Inzight

För att möta behövet av product data intelligence av dagens moderna tillverkare, ger Actify Inzight, en innovativ och framgångsrik lösning som är adaptiv, smidig, lätt att implementera och lätt att använda. Den bygger på en ny generation av NoSQL teknik i kombination med formigenkänning och product data mjukvara.

Inzight är en beprövad lösning som används av några av de största tillverkarna samt mer mid-tier företag. Det går snabbt att implementera och kräver betydligt mindre investeringar än traditionella Business Intelligence-lösningar.

Låt oss visa er vad som är möjligt.