SpinFire

Med SpinFire kan alla i organisationen komma åt eller använda designinformation i säkra 3D CAD-filer - plus alla tillhörande handlingar som anses nödvändiga.

Actifys prisbelönta SpinFire ™-teknik gör det möjligt att återanvända uppgifter från dyra proprietära applikationer inom olika organisationer både internt och externt i en mängd värdefulla sätt.

SpinFires produkter använder CAD-filer som representerar både 2D-och 3D-versioner av data. SpinFire kan göra om dessa data till en mycket kompakt, lätt form som kallas .3D som kan användas för visning, mätning och uppmärkning.

SpinFire passar både större och mindre organisationer - en till fem personer eller flera hundratals platser. Det är en bra lösning för en mängd olika användningsområden.

Elektroniskt organisera flera dokument av relaterad designdata inom en säker fil

Actifys .3D WorkSpace funktionen tillåter er att samla och spara alla relaterade designdokument - som tekniska specifikationer, stycklistor, 2D-ritningar och 3D-modeller - i en .3D fil. Med .3D WorkSpace funktionen kan du samla ihop flera dokumenttyper, enkelt växla mellan dokumenttyper och hyperlänka mellan dokument inom en enda .3D fil.

Skapa en virtuell prototyp från flera CAD-filer för att förkorta produktutvecklingen och minska produktionskostnaderna

Delar av en komplett enhet skapas ofta i flera olika CAD-system. SpinFire låter dig sätta ihop en sammansättning av delar som skapats i flera CAD-program för att digitalt bygga upp en komplett design. Denna digitala enhet ger dig möjlighet att undvika kostsamma konstruktionsfel och identifiera konstruktionsförbättringar innan en fysisk prototyp skapas.

Få tillgång till all information och data utan den ursprungliga CAD-datan

SpinFire är inte bara en visare. Alla data upprätthålls korrekt när den ursprungliga CAD-datan publiceras i Actifys komprimerade, säkra .3D-format. Du kan beräkna volym, yta, mäta tjocklek och vinklar. Viktigast, vem som helst med tillgång kan öppna och visa alla data samt alla pålägg på data med hjälp av SpinFire Professional eller vår fria SpinFire ™ Reader.

Distribuera och samarbeta med konstruktionsdata enkelt och exakt

Oavsett om ni behöver samarbeta om utformningen av en 3D-modell med en kollega, bekräfta dimension från en 2D-fil, mätning eller markeringar till en leverantör, ger SpinFire er flexibiliteten att distribuera konstruktionsdata enkelt och exakt. Vem som helst i hela företaget och försörjningskedjan - oavsett deras tillgång till ett CAD-system eller deras nivå av CAD-program kunskap - kan dela konstruktioner för att samarbeta och kommunicera för feedback.

Förverkliga kostnadsbesparingar och produktivitetsvinster inom tillverkningsindustrins livscykel

SpinFire kan hjälpa din produktivitet, såväl som dina vinster. Skapa snabba och korrekta offerter och minska kostnader för CAD-programvara genom att utföra kvalitetskontroller med verkstadsgolvet som har tillgång av 3D-konstruktioner.