Nedladdningar - Resources

Test licens - maila oss eller för mer info ring.
Sänd epost - slipp hamna i web reklamsnurra eller test-stopp på detta sätt.

Spinfire installation - se vänster sida för passande nedladdning + info + beskrivningar.
Behöver namn, företag, telefonnummer och epost.
TRIAL - 15 dagars skarp test installation - ring 031-290079 eller sales(a)actify.eu- fixar fort.

För product dokumentation - Actify HELP-Welcome
Installations dokumentation - Finns vid resp. produkt NEDLADDNING & version

Actify är dedikerade att erbjuda lösningar med högt värde som ger tillverkande företag av alla storlekar visuell insikt och access till produktdata.
Om du vill veta mer eller diskutera specifika lösningar för ditt företags behov, vänligen maila oss på sales (a) actify.eu.

Produktnerladdning

Gratis Spinfire READER = ladda ner senaste Spinfire och den blir automatiskt gratis READER utan licenskod.
OBS! READER läser endast sparade Spinfire filer(riktiga 3D & 2D CAD) men öppnar ej original cad-filer.
Köp licens så matar ni in licenskod och får möjligheten att öppna original cad-filer direkt + kan spara som 3DPDF.
Mer info nedan.

ÄKTA LICENS PROGRAM - Öppna cadfiler, mät, analysera .... finns även med riktig konvertering t ex CatiaV5 till STEP mm.

SpinFire ULTIMATE TRIAL Maila oss med kontaktuppgifter (säker privat server) så slipper ni bli registrerade i molnet. Då är det lättare för oss och er att ge/få hjälp (direkt kontakt) gällande installation, funktion och ev. pris frågor. Kontakta oss för funktion, PC krav mm: support(a)actify.se eller ring CAD-Spinfire-support 031-290079 så hjälper vi er.

Auto-nedladdning stängd: Avslutat Nytt fönster öppnas => hitta text: "Download Free Trial".
Ange alla uppgifter +
rätt e-mail är jätte viktigt pga licenskoden skickas i denna (e-post nästan direkt). Din SpinFire Professionel trial licens är en fullt fungerande version begränsad till 15 dagar. Licenskod/seatID från e-mailet efterfrågas under installationen.
TRIAL KOD skickat till inskriven epost. Om problem med program nedladdning => nedladda Spinfire PRO 10.9 (i vänster kolumn på denna sida)

SpinFire Professional v10.9  - Hämta+ kör installationsfil + update. Seat ID aktiverar program och sätter igång er nya/uppdaterade Spinfire.
SpinFire ULTIMATE v11.8.0 - Hämta+ kör installationsfil + update. Seat ID aktiverar program. ULTIMATE behåller/raderar ej Spinfire 10.x.

SpinFire Reader 10 - För version 10 - SpinFire 10 Reader är gratis. Ladda ner 10 READER, installera som READER (ifall får fråga) kräver ingen licenskod.
SpinFire Reader 11 - För version 11 - Gratis SpinFire 11 ULTIMATE READER.
Ladda ner senaste 11, installera. Utan licenskod blir den automatiskt Ultimate READER.

Öppnar sparade Spinfire filer, viss mätning men kan ej spara (gör print screen i mätningsläget?).

HELP - SALES
sales(a)actify.eu or call +46-(0)31-290079 - all about CAD/CAM/CAE files and how Spinfire can support this.

 


We talk/write: fluent Swedish, English + daily experience with customers in Denmark, Finland, Norway,+ ein beißen Deutsch get gut + räägime eesti keelt(helista). Support all our customers both local and worldwide and have also users/installations for example in Asia (China, India), Central-South Europe and North-South America.