SPINFIRE PRO 10.2  Program för användar PC.  

OBS! Alla behöver nya Microsoft Framework för nya Spinfire.
Hämta: Microsoft.NET Framework => se länk överst
Det behövs för en fungerande installation.

A) Pro 10.2  a  update or new FULL install  (v10.2.2 all-in-one-file 283MB)

B) Pro 10.2  a  update or new quick install  (v10.2.2 web interactive 155MB)

C) READER  a  free READER only             (v10.2.2 Reader 40,3MB)

INSTALLATION manual -  user pc Quick Guide
    1.  Krav => uppdatera Microsoft FrameWork  install-spinfire-10
    2.  aktivera, steg   Spinfire-aktivera  Spinfire 9.0, 10 eller senare.
    3.  i menyn SUPPORT hittar ni extra hjälp vid behov.

FlexLM för flytande licens (floating) FlexLM installation (not for locked license) 

Extra - utökad info Spinfire 10 - allmänna fördjupande kunskaper
    1. Admin install Spinfire 10 - EU  
install-spinfire-10
   
2. Admin install Spinfire 10 - USA adm-install-spinfire-10
    3. Dokumentation here    (svensk google översättning här)

 


Kundsupport: e-mail, tel.+46-(0)31 - 290079