SPINFIRE PRO 10.3  Program för användar PC.

OBS! Alla behöver nya Microsoft Framework för nya Spinfire.
Hämta: Microsoft.NET Framework => se länk överst
Det behövs för en fungerande installation. 

A) Pro 10.3    update or new FULL install  (v10.3 all-in-one-file 329MB)

B) Pro 10.3    update or new quick install  (v10.3 quick-full 190MB)

C) READER    free READER only                 (v10.3 Reader 56MB)

INSTALLATION manual -  user pc/client Quick Guide
    1.  Krav => uppdatera Microsoft FrameWork  install-spinfire-10
    2.  aktivera, steg   Spinfire-aktivera  Spinfire 9.0, 10 eller senare.
    3.  I meny SUPPORT: extra hjälp.

FlexLM för flytande licens (floating) FlexLM installation (not for locked license) 
    Flex 1. Korta steg för start/kontroll - floating license check

Extra - utökad info Spinfire 10 - allmänna fördjupande kunskaper
    1. Admin install Spinfire 10 - EU   install-spinfire-10
    2. Admin install Spinfire 10 - USA adm-install-spinfire-10
    3. Dokumentation here    (svensk google översättning här)
    4.Spinfire for OFFICE ingår i 10.3 men om ni valt bort + lägga till igen hämta:SFO (5MB)

 


Kundsupport: e-mail, tel.+46-(0)31 - 290079